Zpět na úvod

Úpal a úžeh

Pohlednice z pláže

Léto může přinést kromě radostí také problémy na kůži (více je uvedeno v článku Sluneční poradna). Dále mohou v letním období vzniknout celkové problémy (chorobné stavy), například úpal a úžeh.

Úpal a úžeh mohou vznikat v letním období na základě příslušných vyvolávajících faktorů a v krajním případě mohou mít i velmi vážné následky.  Nejvíce jsou ohroženy malé děti, starší osoby a obézní osoby.

Úpal (siriasis) vzniká z horka. K problému dochází nahromaděním  tepla v těle. Pokud organismus nedokáže   odvést z těla dostatečné množství tepla termoregulací, pak se zvýšeně zahřívá a tělesná teplota může překročit 40 °C. Nadměrné teplo ohrožuje všechny orgánové systémy v těle. Může např. dojít ke změnám na úrovni kardiovaskulárního systému (změny krevního tlaku a změny činnosti srdce), k otoku mozku atd.

Úpal nás může potkat nejen v létě, ale také při dlouhé cestě v autě, autobuse nebo při pobytu v místnostech, kde je horko (čekárny bez klimatizace nebo větrání, koncertní haly aj.).

Velké klobouky

Úžeh (heliasis) vzniká po působení přímého slunečního záření, například po dlouhém pobytu na slunci bez dostatečné ochrany hlavy pokrývkou.  Dochází k přehřátí lebky, překrvení mozku a k dalším změnám (u těžké formy může vzniknout výrazný otok mozku a následná smrt). Onemocnění se vyvíjí postupně a na rozdíl od úpalu se mohou problémy projevit až několik hodin po pobytu na slunci.

Zdravotní problémy, které se mohou projevit u úpalu i úžehu mohou být mírné i vážnější i velmi vážné (mdloba, nevolnost, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, horečka zvracení, průjem aj.). Stav se může ve výjimečných případech zhoršovat až do bezvědomí a šoku.

Klimatizace a ventilátory

Postiženého je třeba co nejrychleji přemístit do lokality, kde je stín a místo je chladnější (dle konkrétních možností v terénu), nejlépe vyhovuje chladnější větraná místnost. Je potřeba položit postiženého do stabilizované polohy a uvolnit mu oděv, aby se cítil co nejlépe.

Chlazení by mělo být postupné (obklady). Ochlazujeme především hlavu postiženého.  Pokud máme možnost, tak zajistíme současné ochlazování kůže postiženého proudícím vzduchem, ventilátorem a podobně.

Při horečce se doporučuje chladit pomocí obkladů i trup a končetiny. Ochlazování musí být postupné, nesmí se například pacient ponořit do studené vody!!!

Tekutiny podávat jen v malém množství a po lžičkách, nejlépe iontové nápoje. Navíc, vzhledem k riziku otoku mozku, se nedoporučuje podávat větší množství čisté vody.

Dle stavu postiženého konzultace s lékařem telefonicky (mimo pracovní dobu praktického lékaře volat Lékařskou službu první pomoci tel. číslo. 155). V případě závažnějších stavů ihned zavolat Lékařskou službu první pomoci. Při vzniku bezvědomí dát pacienta do stabilizované polohy. Při selhávání životních funkcí provést kardiopulmonální resuscitaci.

• Poslední aktualizace dne: 22. 9. 2023 •

MUDr. Lenka Kunčarová