Smluvní pojišťovny

Seznam pojišťoven České republiky, se kterými máme uzavřenou smlouvu

Logo VZP
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Logo RBP
213 RBP, zdravotní pojišťovna
Logo ZPMV
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Logo ČPZP
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Logo VOZP
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
Logo OZP
207 Oborová zdravotní pojišťovna
Návštěvník

Pokud jste k nám přijeli z jiné země…

a máte mezinárodní kartičku pojištění vydanou ve Vaší zemi, je potřeba se hned po příchodu se zdravotní sestrou domluvit. Zjistíme, zda bude nutné ještě před vyšetřením (pokud to Vás zdravotní stav umožňuje), provést administrativní úkon na zdravotní pojišťovně v Kroměříži.

Pokud nemáte příslušné zdravotní pojištění vůbec, budete u nás vyšetřeni/ošetřeni a dle aktuálního sazebníku zdravotních výkonů s platbou v hotovosti.

• Poslední aktualizace dne: 28. 5. 2023 •

• MUDr. Lenka Kunčarová •