Zpět na úvod

Tekutý dusík

Dewarova nádoba

Dewarova nádoba na kapalný dusík

Kryosprej

Kryosprej

Dusík na kožní ambulanci

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek.Tento plyn se nachází ve vzduchu společně s kyslíkem a dalšími plyny (dusík tvoří totiž 78 objemových procent zemské atmosféry). Ze vzduchu se průmyslově vyrábí pro medicínské i další obory dusík kapalný.

Kapalný dusík je tekutina s bodem varu -195,6 °C. Kapalný dusík se z místa výroby (pro naši ambulanci je dodavatelem firma SIAD z Ostravy) převáží na kožní ambulanci v Kroměříži přibližně jednou za měsíc v Dewarově nádobě. S firmou SIAD jsme velmi spokojeni. Na naší ambulanci máme tuto nádobu o velikosti 20 l. Dusík přečerpáváme z této nádoby speciálním zařízením do termosky o objemu 1 litr. V této litrové termosce vydrží dusík přibližně 2 dny. Také se dusík přečerpává z Dewarovy nádoby do ručního přístroje (kryosprej) nebo do velkého přístroje kryokauteru.

Termoska

Termoska

Léčba kapalným dusíkem využívá minusových teplot a patří mezi fyzikální terapeutické metody. Na kožní ambulanci se kapalný dusík používá na kryostimulaci kůže (např. k léčbě některých ložiskových vypadávání vlasů) nebo na povrchovější destrukční ošetření kůže (změny kůže v souvislosti s chronickým působením UV záření, například solární keratózy, ploché virové bradavice na obličeji aj.), nebo na hlubší kryodestrukci kůže (virové bradavice na končetinách a některé kožní útvary).

Před léčbou tekutým dusíkem se neprovádí lokální anestezie (znecitlivění) injekcí s chemickou znecitlivující látkou. Tekutý dusík dokonce sám ovlivňuje (snižuje) citlivost kůže a také se může používat jako kryoanestezie (například před povrchovým chirurgickým zákrokem se povrch kůže může zmrazit tekutým dusíkem, pro menší bolestivost). Využití kryoanestezie je omezeno pouze na některé zákroky.

• Poslední aktualizace dne: 22. 9. 2023 •

MUDr. Lenka Kunčarová